HARMONI MISSION

Misi Kemboja  & Filipina 2019

Harmoni Mission
Wadah Kemanusiaan Global Mahasiswa

Projek HARMONI Mission adalah sebuah projek bersiri dan merupakan misi sukarelawan berperingkat global serta menjadi program “signature” Persatuan Belia Harmoni Malaysia (HARMONI).Dari segi pelaksanaannya, HARMONI Mission ini akan diadakan secara berkala bermula Disember 2017 bermula dengan negara Asia Tenggara dan menggembleng sepenuhnya tenaga pelbagai mahasiswa daripada institusi awam mahupun swasta

31

Ahli Misi HM

45

Aktiviti & Program

RM125K+

Sumbangan Diterima

4500

Penerima Manfaat

HARMONI MISSION DI MEDIA

Harmoni Mission in Action

menerajui kesukarelawanan global mahasiswa
Share this Page